SKOVEX

Üldinfo ja tellimine:
+372 5205 345
0
Esileht / Tellimustingimused

Tellimustingimused

Tellimustingimused
Skovex OÜ E-tellimiskeskus aadressil www.skovteknik.com


1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS
1.1. Üldised tingimused kehtivad Skovex OÜ klientide (edaspidi Klient) ja www.skovteknik.com omaniku Skovex OÜ(edaspidi ka Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Skovex OÜ vahelisi suhteid Skovex OÜ tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. Skovex OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Skovex OÜ ja Klient soovivad kaubelda Skovteknik.com kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Skovteknik.com koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
2. HINNAKIRI
2.1. Skovteknik.com koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta ning ei sisalda käibemaksu. Käibemaks lisatakse arvele,mis saadetakse kliendi emailile.
2.2. Juhul, kui Klient soovib kauba kohale toimetamist, maksab see olenevalt kohaletoimetamise viisist.
2.3. Kauba kohaletoimetamise hind Skovex OÜ toodetele on märgitud Ostuinfos, lisaks kajastub see Skovex-i poolt esitatud arve-saatelehel.
2.4. Müüja jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.
3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi".
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja kontrollib, kas Saaja andmed on õiged.
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused.
3.7. Peale vajutamist nupule "Kinnita tellimus", saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnitus ja seejärel arve-saateleht.
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 1 tööpäeva jooksul tasunud e-arve alusel tasumisele kuuluva summa Skovex OÜ arvelduskontole.
3.9. Ostu sooritamise põhjaliku informatsiooniga võib tutvuda Ostuinfo all.
4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE
4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda.
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on e-arves toodud Skovex OÜ andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.
4.3. Kui Klient ei ole e-arvet tasunud 1 tööpäeva jooksul alates väljastamisest, loeb Müüja seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.
5. KOHALETOIMETAMINE
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.2. Kliendil on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamise viiside vahel:
5.2.1. Eesti Post pakiautomaati POST24.
5.2.2. Lähimasse Eesti Post postkontorisse.
5.2.3. Eesti Post kulleriga Eesti piires.
5.2.4. SmartPOST pakiautomaati.
5.2.5 DPD kulleriga
5.2.6 Cargobussiga kliendi poolt valitud linna.
5.3. Tellitud kaup pakitakse peale ülekande laekumist Müüja arveldusarvele. Pakk toimetatakse POST24 või SmartPOST pakiautomaati või Kliendile lähimasse Eesti Posti postokontorisse või DPD 1-10 tööpäeva jooksul. Paki saabumisel saadetakse Kliendi telefoninumbrile ja/või e-posti aadressile selle kohta sõnum. Kui Klient ei saa sõnumit 10 tööpäeva jooksul, peab ta sellest teatama e-posti teel info@skovex.ee .
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub Müüja Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.5. Kohaletoimetamise infoga saab tutvuda ka Ostuinfo all.
6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
6.1. Müüja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud SkovexOÜ pangakontole 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Tellijale tagastatakse kauba väärtusest 80%,aluseks võetakse arve-saatelehel olev allahindlusega toote hind.
Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Skovex OÜ poolt.
6.3. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagiga, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume meid sellest koheselt informeerida e-posti teel info@skovex.ee . Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Uus kaup saabub Kliendile 3-5 päeva jooksul pärast tagastatud kauba Müüja poolt kättesaamisest.
6.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Müüja endale õiguse toote mitte vahetada.
7. GARANTII JA MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@skovex.eejärgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod;Müüja-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
8.1. Müüja vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. Müüja ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Müüja-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 Müüja ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.
9. MUUD TINGIMUSED
9.1. Skovex OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ning ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. AS-ile Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ-le, DPD Eesti AS-ile, Cargobuss OÜ-le ja seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Müüja jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Skovex OÜ andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Skovex OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
10. LÕPPSÄTTED
10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Müüja e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.